Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat de MCI-DGOI pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

 

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare

Motivul respingerii

MARICA Alexandru-Radu

ADMIS

-

Candidatul declarat admis se va prezenta vineri 15 noiembrie 2019 ora 10.00 la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1 Bucureşti etaj 3 camera 301, în vederea susţinerii probei scrise.

 

Afișat astăzi, 05 noiembrie 2019, ora 16.30

 

Modificat la: 2019-11-06 14:06:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021