AM POC și OI Cercetare anunță deschiderea apelului de proiecte aferent acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare în perioada 29.02.2020 - 28.04.2020

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării anunţă deschiderea apelului de proiecte aferent Acţiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară I: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creşterea capacităţii ştiinţifice în domeniile de specializare inteligentă şi sănătate.

 

În cadrul acestor apeluri se vor finanţa proiecte dedicate dezvoltării capacităţii de cercetare a clusterelor de inovare. Durata de implementare a unui proiect este de maximum 36 de luni, fără a depăşi data de 30 decembrie 2023.

 

Buget alocat: 31.702.352 euro / 150.018.699,90 lei, dintre care 26.947.152 euro / 127.516.617,98 lei fonduri FEDR. Valoarea finanţării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minim 2.366.050 lei (echivalentul a 500.000 Euro) şi maxim 33.124.700 lei (echivalentul a 7.000.000 euro). Suma alocată este disponibilă numai pentru regiunile mai puţin dezvoltate (LDR). Astfel, vor fi finanţate numai proiectele a căror locaţie de implementare se află în Regiunile mai puţin dezvoltate.

 

Apelul de proiecte va fi deschis începând cu data de 29.02.2020, ora 09.00 şi se va închide la 28.04.2020, ora 17.00.

 

 

pdfOrdin-ul MFE nr. 163/23.01.2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, aprobat prin Ordinul MFE nr. 2468/25.11.2019.

 

 

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul Solicitantului.

 

Modalităţile de utilizare a aplicaţiei MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro şi http://mfe.gov.ro/my-smis/.

 

Modificat la: 2020-02-04 12:07:00