CONSULTARE PUBLICĂ: Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Suport pentru pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării anunță transmiterea în consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Suport pentru pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.2. Creşterea participării românești în cercetarea la nivelul UE .

 

În cadrul acestui apel se va finanța proiectul Suport pentru pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI.

 

Buget alocat: 5 milioane euro.

 

Perioada de consultare publică începe la 19.02.2020 și se încheie la 03.03.2020. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de Organismul Intermediar pentru Cercetare și analizate împreună cu AMPOC.

Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: structurale@research.gov.ro .

 

Ghidul Solicitantului (în consultare publică) - Tip de proiect: Suport pentru pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI

 

 

ATENŢIE:  Proiectul pregătitor pentru implementarea proiectului major DANUBIUS-RI va fi finanţat în condiţiile aprobării de către Comisia Europeană a modificărilor Programului Operaţional Competitivitate.

Modificat la: 2020-02-25 13:15:00