S-a modificat Ghidul Solicitantului și apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016 pentru Acțiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale

 

 

Prin pdfOrdinul MEC nr. 5623 din 20.12.2019 a fost modificat Ghidul Solicitantului condiții specifice și apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016 pentru Acțiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, din cadrul Axei prioritare 1 din POC 2014-2020, în secțiunea indicatori subcapitolul 1.6 “Indicatori de realizare” și „Indicatori de rezultat”.

 

 

Modificat la: 2020-02-27 10:34:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021