A fost aprobat ghidul solicitantului dedicat Proiectului suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI, aferent Actiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CDI

 

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare, împreună cu Autoritatea de Management POC, anunță semnarea Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 543/15.04.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI, aferent Actiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD din cadrul Axei 1 - POC.

 

DANUBIUS-RI este o infrastructură pan-europeană de cercetare în domeniul managementului integrat al sistemelor fluviu-mare, cu accent pe macrosistemul Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră.

 

Prin acest tip de proiect se urmăreşte pregatirea în condiții optime a participării românesti în proiectul DANUBIUS-RI. Proiectul va asigura sprijin pentru participarea la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI).

 

Acest proiect pregătitor va finanța toate studiile care lipsesc pentru definitivarea aplicației şi obţinerea finanţării pentru proiectul DANUBIUS-RI.

 

 

pdfOrdin-ul MFE nr. 543/15.04.2020

pdfGhidul solicitantului (condiții specifice de accesare a fondurilor) - Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI;

Modificat la: 2020-05-04 15:59:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021