Anunț privind închiderea apelurilor deschise ale Acțiunii 1.1.3

 

 

Având în vedere epuizarea resurselor bugetare dedicate Acțiunii 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului – cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, vă informăm că apelurile lansate în sistem ongoing vor fi închise, începând cu data de 15 Iunie 2020. - 09.06.2020 15:10

 

A fost aprobat pdfOrdinul MEC nr. 4519/12.06.2020, privind închiderea apelurilor pentru tipurile de proiecte COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ESFRI-ERIC, FINALIST-IMM, CATEDRE -ERA și TEAMING, începand cu data de 15 iunie 2020, ca urmare a redistribuirii bugetului alocat între tipuri de proiecte, rămânand deschisă doar copetiția RO-ECSEL.

 

NEW: Urmare a epuizării fondurilor alocate competiției RO-ECSEL, vă anunțăm că apelul a fost închis prin aprobarea pdfOrdinului MEC nr. 4553/17.06.2020. - 18.06.2020 16:55

Modificat la: 2020-06-09 15:10:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021