Anunț privind închiderea apelurilor deschise ale Acțiunii 1.1.3

 

 

Având în vedere epuizarea resurselor bugetare dedicate Acțiunii 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului – cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, vă informăm că apelurile lansate în sistem ongoing vor fi închise, începând cu data de 15 Iunie 2020. - 09.06.2020 15:10

 

A fost aprobat pdfOrdinul MEC nr. 4519/12.06.2020, privind închiderea apelurilor pentru tipurile de proiecte COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ESFRI-ERIC, FINALIST-IMM, CATEDRE -ERA și TEAMING, începand cu data de 15 iunie 2020, ca urmare a redistribuirii bugetului alocat între tipuri de proiecte, rămânand deschisă doar copetiția RO-ECSEL.

 

NEW: Urmare a epuizării fondurilor alocate competiției RO-ECSEL, vă anunțăm că apelul a fost închis prin aprobarea pdfOrdinului MEC nr. 4553/17.06.2020. - 18.06.2020 16:55

Modificat la: 2020-06-09 15:10:00