S-a lansat Ghidul Solicitantului și apelul de proiecte de tip competitiv POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD, Titlu: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI, cu depunere la termen

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării anunță lansarea Ghidului Solicitantului-Condiții Specifice „Suport pentru pregătirea proiectului major DANUBIUS-RI”, aferent Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Prioritatea de investiții PI1a: Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS1.1.  Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 543/2020 modificat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 759/2020, și lansarea apelului de proiecte de tip competitiv POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD, Titlu: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI, cu depunere la termen.

 

Data deschiderii apelului: 18.06.2020, orele 14.00.

 

Data închiderii apelului: 19.07.2020, orele 00.00.

 

Vor fi finanțate toate studiile care lipsesc pentru definitivarea aplicației şi obţinerea finanţării pentru proiectul DANUBIUS-RI.

 

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un buget alocat de 5.000.000 euro (FEDR+BS), echivalentul în lei – 24.050.000 la cursul inforeuro de 4,81 lei/euro  din luna  martie 2020. Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 14 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

 

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/.

 

 

pdfGhidul solicitantului (format editabil) (condiții specifice de accesare a fondurilor) - Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI; - 04.05.2020 15:59

pdfOrdin-ul MFE nr. 543/15.04.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI; - 04.05.2020 15:59

pdfOrdin-ul MFE nr. 759/18.06.2020 pentru modificarea Ordin-ului MFE nr. 543/15.04.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI; - 18.06.2020 10:38

Modificat la: 2020-06-18 10:38:00