Rezultatele finale privind selecția proiectelor propuse spre finanțare pentru Apelul POC/448/1/1 Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități - Secțiunea F 2018

 

Având în vedere emiterea și aprobarea Propunerii de angajare a cheltuielilor pentru tipurile de Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități - Secțiunea F 2018, aferent Acțiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD - apelul POC/448/1/1, vă informăm că în urma finalizării procesului de selecție a proiectelor s-a demarat etapa de contractare atât a celor 4 proiecte selectate la finanțare, în conformitate cu alocarea aferentă apelului, cât și a primelor 5 proiecte aflate în lista de rezervă, urmare a deciziei AM POC de supracontractare, în limita permisă de legislația în vigoare.

 

Pentru a eficientiza acest proces, vă  rugăm să pregătiți documentele necesare contractării, lista acestor documente putând fi găsită în cadrul Capitolul 10 Anexe, Subcap. 10.2 Lista documentelor însoțitoare la contractare, pag. 38 a Ghidului Solicitantului.

 

Comunicarea cu privire la depunerea acestor documente se va realiza prin intermediul platformei electronice MySMIS. Vă rugăm să fiți pregătiți și pentru actualizarea cererilor de finanțare, în cazul în care acest lucru va fi necesar și veți fi notificați în acest sens.

 

 

pdfLista finală cu proiectele propuse spre finanţare - Acţiunea - 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

pdfLista finală cu proiectele din lista de rezervă - Acţiunea - 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

pdfLista finală cu proiectele respinse - Acţiunea - 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

pdfLista initiala cu proiectele selectate pentru finantare  - Acţiunea - 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

pdfLista initiala cu proiectele din lista de rezervă  - Acţiunea - 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Modificat la: 2020-06-26 11:31:00