Anunț cu privire la modificarea Ghidului solicitantului aferent tipului de Proiect Clustere de inovare 2019

 

 

Prin pdfOrdinul MFE nr. 777/25.06.2020, a fost aprobată prelungirea termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelului POC/752/1/1 – Proiecte pentru clustere de inovare 2019, aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, cu 45 zile, respectiv până la data de 10 August 2020. Prin acest ordin au fost aduse, totodată, o serie de modificări, ale Ghidului solicitantului, de natură să clarifice aspectele semnalate de potențialii solicitanți. Toate celelalte prevederi ale ghidului solicitantului rămân nemodificate.

Modificat la: 2020-06-26 12:54:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021