Anunț cu privire la modificarea Ghidului solicitantului aferent tipului de Proiect Clustere de inovare 2019

 

 

Prin pdfOrdinul MFE nr. 777/25.06.2020, a fost aprobată prelungirea termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelului POC/752/1/1 – Proiecte pentru clustere de inovare 2019, aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, cu 45 zile, respectiv până la data de 10 August 2020. Prin acest ordin au fost aduse, totodată, o serie de modificări, ale Ghidului solicitantului, de natură să clarifice aspectele semnalate de potențialii solicitanți. Toate celelalte prevederi ale ghidului solicitantului rămân nemodificate.

Modificat la: 2020-06-26 12:54:00