Anunț privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru proiectele de tip Clustere de inovare 2019, aferent Acțiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD

 

 

A fost aprobat Ordinul MFE nr. 899/05.08.2020 pentru modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru proiectele de tip Clustere de inovare 2019, aferent Acțiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD.

 

Modificările vizează atât prelungirea termenului de depunere a proiectelor cu 21 de zile, cât și clarificarea unor prevederi în ghidul solicitantului.

 

pdf Ordinul MFE nr. 899/05.08.2020

pdf Anexa la Ordinul MFE nr.899/05.08.2020.

Modificat la: 2020-08-06 10:02:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021