Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 9 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC

 

NEW: - 30.09.2020 12:37

Candidații declarați „admiși” ca urmare a selecției de dosare sunt invitați să se prezinte, în data de 02 octombrie 2020 la sediul secundar MEC: Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, sala 301 începând cu ora 09:00 conform programării.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii și cazierul judiciar în original, pentru cei ce au depus declarație pe propria răspundere.

 

 

 

Rezultatele:

Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 6  posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”,  Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, Cod SMIS2014: 128087

și

Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 3  posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014 – 2020”,  Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019, Cod SMIS2014: 128089.

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data prezentarii la proba interviu

Ora
prezentarii la proba interviu

CSIA-expert achiziții publice

202/17.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

09:00-09:30

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

203/17.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

SVA-expert verificare achiziții publice

207/18.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

09.35-10:05

CSIA-expert achiziții publice

208/18.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

SM-expert monitorizare

209/18.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

10:10-10:25

SM-expert monitorizare

210/18.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

10:30-10:45

SM-expert monitorizare

211/18.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

10:50-11:05

SM-expert monitorizare

213/21.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

11:10-11:25

SM-expert monitorizare

214/21.09.2020

RESPINS

Nu prezintă documente privind experiența de minim 3 ani în domeniul fondurilor nerambursabile

 

 

SM-expert monitorizare

216/21.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

11:30-11:45

CSIA-expert achiziții publice

219/22.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

11:50-12:30

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

220/22.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

SVA-expert verificare achiziții publice

221/22.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

SM-expert monitorizare

222/22.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

CSIA-expert achiziții publice

223/22.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

12:35-12:50

SM-expert monitorizare

226/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

12:55-13:10

SM-expert monitorizare

227/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

13:15-13:30

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

228/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

13:35-14:05

SM-expert monitorizare

229/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

SM-expert monitorizare

230/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

14:10-14:25

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

231/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

14:30-15:00

SVA-expert verificare achiziții publice

232/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

SVA-expert verificare achiziții publice

233/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

15:05-15:20

SM-expert monitorizare

234/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

15:25-15:55

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

235/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

SVA-expert verificare achiziții publice

236/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

16:00-16:45

CSIA-expert achiziții publice

237/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

SM-expert monitorizare

238/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

SM-expert monitorizare

239/23.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

16:50-17:05

SVA-expert verificare achiziții publice

240/239.09.2020

ADMIS

-

02.10.2020

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Modificat la: 2020-09-24 14:19:00