Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 9 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC

 

 

Probă interviu pentru ocuparea a 6  posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”,  Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, Cod SMIS2014: 128087

și

Probă interviu pentru ocuparea a 3  posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014 – 2020”,  Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019, Cod SMIS2014: 128089.

 

Nr.

Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

1

CSIA-expert achiziții publice

202/17.09.2020

67,67

2

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

203/17.09.2020

76,67

3

SVA-expert verificare achiziții publice

207/18.09.2020

64,33

4

CSIA-expert achiziții publice

208/18.09.2020

67,00

5

SM-expert monitorizare

209/18.09.2020

31,00

6

SM-expert monitorizare

210/18.09.2020

ABSENT

7

SM-expert monitorizare

211/18.09.2020

0,00

8

SM-expert monitorizare

213/21.09.2020

86,33

9

SM-expert monitorizare

216/21.09.2020

91,67

10

CSIA-expert achiziții publice

219/22.09.2020

ABSENT

 

11

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

220/22.09.2020

12

SVA-expert verificare achiziții publice

221/22.09.2020

13

SM-expert monitorizare

222/22.09.2020

14

CSIA-expert achiziții publice

223/22.09.2020

75,67

 

15

SM-expert monitorizare

226/23.09.2020

Nu a prezentat cazierul judiciar în original conform anunțului de pe site

16

SM-expert monitorizare

227/23.09.2020

ABSENT

17

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

228/23.09.2020

0,00

18

SM-expert monitorizare

229/23.09.2020

55,00

19

SM-expert monitorizare

230/23.09.2020

ABSENT

20

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

231/23.09.2020

46,67

21

SVA-expert verificare achiziții publice

232/23.09.2020

48,00

22

SVA-expert verificare achiziții publice

233/23.09.2020

48,00

23

SM-expert monitorizare

234/23.09.2020

75,67

24

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

235/23.09.2020

91,33

25

SVA-expert verificare achiziții publice

236/23.09.2020

47,00

26

CSIA-expert achiziții publice

237/23.09.2020

41,00

27

SM-expert monitorizare

238/23.09.2020

48,00

28

SM-expert monitorizare

239/23.09.2020

Nu a prezentat cazierul judiciar în original conform anunțului de pe site

29

SVA-expert verificare achiziții publice

240/239.09.2020

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Educației și Cercetării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail secretariat.dgoi@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2020-10-05 16:30:00