Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

 

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru promovarea în gradul  profesional imediat superior, pentru funcțiile publice de expert superior la Serviciul Verificare Financiară și consilier superior la Compartimentul Suport Implementare Axă din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare

 

Nr. crt

Direcția Generală/Direcția/Serviciul/Biroul/Conpartimentul

Funcția publică pentru care se organizează examen de promovare

Nume și prenume candidat

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii

dosarului

1.

Directia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare – Serviciul Verificare Financiara

Expert Superior

MARICA ALEXANDRU-RADU

ADMIS

-

2.

Directia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare – Compartiment Suport Implementare Axa

Consilier Superior

BURGUI ADRIANA

ADMIS

-

 

Proba scrisă va fi organizată în data de 19.10.2020, ora 10:00, la sediul Ministerului Educației și Cercetării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București.

 

Afișat, azi, 08.10.2020 ora 16:00, la sediul MEC, din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București și pe site-ul www. research.gov.ro

Modificat la: 2020-10-08 16:00:00