Rezultatele finale pentru concursul organizat pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante în cadrul proiectelor de Asistență Tehnică

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOIC),  a organizat în perioada 09 septembrie – 12 octombrie 2020 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

 

6 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

  • Compartimentul Programare, Informare și Comunicare – 1 post expert programare la sediul central al MEC-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);
  • Serviciul Monitorizare – 2 posturi expert monitorizare la sediul central al MEC-DGOIC din București;
  • Serviciul Verificare Achiziții – 2 posturi expert verificare achiziții publice la sediul central al MEC-DGOIC din București;
  • Compartiment Suport Sistem Informatic – 1 post expert rețea IT și întreținere echipamente IT, la sediul central al MEC-DGOIC din București.

 

Durata contractului de muncă este de la data de 1 noiembrie 2020 până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.

 

 

3 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014 – 2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019, astfel:

 

  • Compartimentul Suport Implementare Axă – 2 posturi expert achiziții publice, la sediul central al MEC-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);
  • Compartimentul Suport Implementare Axă – 1 post expert pregătire și implementare proiecte AT, la sediul central al MEC-DGOIC din București.

 

Durata contractului de muncă este de la data de 1 noiembrie 2020 până la data de 31 mai 2022, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.

 

 

REZULTATE FINALE DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

 

Serviciul Monitorizare – 2 posturi expert monitorizare

 
         

Nr. Crt

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

Status

1.       

SM-expert monitorizare

216/21.09.2020

91,67

ADMIS

2.       

SM-expert monitorizare

213/21.09.2020

86,33

ADMIS

3.       

SM-expert monitorizare

234/23.09.2020

75,67

RESPINS

4.       

SM-expert monitorizare

229/23.09.2020

55

RESPINS

5.       

SM-expert monitorizare

238/23.09.2020

48

RESPINS

6.       

SM-expert monitorizare

209/18.09.2020

31

RESPINS

7.       

SM-expert monitorizare

211/18.09.2020

0

RESPINS

8.       

SM-expert monitorizare

226/23.09.2020

Nu a prezentat cazierul judiciar în original conform anunțului de pe site

RESPINS

9.       

SM-expert monitorizare

239/23.09.2020

Nu a prezentat cazierul judiciar în original conform anunțului de pe site

RESPINS

10.   

SM-expert monitorizare

210/18.09.2020

ABSENT

RESPINS

11.   

SM-expert monitorizare

222/22.09.2020

ABSENT

RESPINS

12.   

SM-expert monitorizare

227/23.09.2020

ABSENT

RESPINS

13.   

SM-expert monitorizare

230/23.09.2020

ABSENT

RESPINS

 

 

Serviciul Verificare Achiziții – 2 posturi expert verificare achiziții publice

 
         

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

Status

1.

SVA-expert verificare achiziții publice

207/18.09.2020

64,33

ADMIS

2.

SVA-expert verificare achiziții publice

232/23.09.2020

48

RESPINS

3.

SVA-expert verificare achiziții publice

233/23.09.2020

48

RESPINS

4.

SVA-expert verificare achiziții publice

236/23.09.2020

47

RESPINS

5.

SVA-expert verificare achiziții publice

240/239.09.2020

Nu a prezentat cazierul judiciar în original conform anunțului de pe site

RESPINS

6.

SVA-expert verificare achiziții publice

221/22.09.2020

ABSENT

RESPINS

 

 

Compartimentul Suport Implementare Axă – 2 posturi expert achiziții publice

   
         

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

Status

1.

CSIA-expert achiziții publice

223/22.09.2020

75,67

ADMIS

2.

CSIA-expert achiziții publice

202/17.09.2020

67,67

ADMIS

3.

CSIA-expert achiziții publice

208/18.09.2020

67

RESPINS

4.

CSIA-expert achiziții publice

237/23.09.2020

41

RESPINS

5.

CSIA-expert achiziții publice

219/22.09.2020

ABSENT

RESPINS

 

 

Compartimentul Suport Implementare Axă – 1 post expert pregătire și implementare proiecte AT

   

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

Status

1.

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

235/23.09.2020

91,33

ADMIS

2.

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

203/17.09.2020

76,67

RESPINS

3.

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

231/23.09.2020

46,67

RESPINS

4.

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

228/23.09.2020

0

RESPINS

5.

CSIA-expert pregătire și implementare proiecte AT

220/22.09.2020

ABSENT

RESPINS

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații declarați ADMIȘI la concursul de ocupare a posturilor sunt obligați să se prezinte la sediul secundar al  Ministerului Educației și Cercetării din str. Mendeleev nr. 21-25, la camera 311 în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea prezentelor rezultate finale, în vederea încheierii contractului individual de muncă.  Candidații se vor prezenta cu actul de identitate în original.
Pentru informații suplimentare:
e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro

Modificat la: 2020-10-12 15:47:00