Rezultatele probei scrise pentru promovarea în gradul profesional imediat superior la DGOI Cercetare

 

 

Rezultatele probei scrise pentru promovarea în gradul  profesional imediat superior, pentru funcțiile publice de expert superior la Serviciul Verificare Financiară și consilier superior la Compartimentul Suport Implementare Axă din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

Nr. crt

Direcția Generală/Direcția/Serviciul/Biroul/Conpartimentul

Funcția publică pentru care se organizează examen de promovare

Nume și prenume candidat

 

Punctaj   obținut proba scrisă

Rezultat

1.

DGOI – Serviciul Verificare Financiară

Expert Superior

MARICA ALEXANDRU-RADU

100p

Admis

2.

DGOI – Compartiment SuportImplementare Axă

Consilier Superior

BURGUI ADRIANA

100p

Admis

.

 

Afișat, azi, 19.10.2020 ora 13:00, la sediul MEC, din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București și pe site-ul www. research.gov.ro

Modificat la: 2020-10-19 13:00:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021