Rezultatele finale pentru promovarea în gradul profesional imediat superior la DGOI Cercetare

 

Rezultatele finale pentru promovarea în gradul  profesional imediat superior, pentru funcțiile publice de expert superior la Serviciul Verificare Financiară și consilier superior la Compartimentul Suport Implementare Axă din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare

 

 

Nr. crt

Direcția Generală/Direcția/Serviciul/Biroul/Conpartimentul

Funcția publică pentru care se organizează examen de promovare

Nume și prenume candidat

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj  interviu

 

Notă

finală

Rezultat

1.

DGOI – Serviciul Verificare Financiară

Expert Superior

MARICA ALEXANDRU-RADU

 

100p

 

93,33p

 

9,66

ADMIS

2.

DGOI – Compartiment Suport Implementare Axă

Consilier Superior

BURGUI ADRIANA

 

100p

 

96,66p

 

9,83

ADMIS

 

 

Afișat, azi, 20.10.2020 ora 12:00, la sediul MEC, din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București și pe site-ul www.research.gov.ro

Modificat la: 2020-10-20 11:46:00