Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 4 posturi contractuale normă întreagă și 4 posturi contractuale cu ½ normă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică

 

 

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a  4 posturi contractuale normă întreagă (8 ore/zi) în afara organigramei MEC și 4 posturi contractuale cu ½ normă (4 ore/zi) în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data prezentării la proba interviu

Ora prezentării la proba interviu

Expert verificare achiziții

291/26.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

09.00 - 09.30

Expert verificare achiziții

293/26.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

09.30- 10.00

Expert verificare financiară

294/27.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

10.00 - 10.30

Expert verificare achiziții

295/27.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

10.30 - 11.00

Expert verificare achiziții

296/27.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

11.00 - 11.30

Expert verificare achiziții

297/27.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

11.30 - 12.00

Expert verificare financiară

300/27.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

12.00 - 12.30

Expert verificare financiară

298/27.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

12.30 - 13.00

Expert programare

299/27.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

13.00 - 13.30

Expert programare

289/23.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

13.30 - 14.00

Expert programare

301/27.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

14.00 - 14.30

Expert rețea IT și întreținere Echipamente IT

292/26.11.2020

ADMIS

-

10.12.2020

14.30 - 15.00

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații declarați „admiși” ca urmare a selecției de dosare sunt invitați să se prezinte, în data de 10 Decembrie 2020 la sediul din București MEC, sala 301 începând cu ora 09:00 conform programării.


Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii și cazierul judiciar în original, pentru cei ce au depus declarație pe propria răspundere.

 

Modificat la: 2020-12-02 13:23:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021