Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a 4 posturi contractuale normă întreagă și 4 posturi contractuale cu ½ normă în cadrul proiectului de AT „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a OI Cercetare”

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOIC), a organizat în perioada 13 noiembrie 2020 - 16 decembrie 2020  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:


4 posturi contractuale normă întreagă (8 ore/zi) în afara organigramei MEC și 4 posturi contractuale cu ½ normă (4 ore/zi) în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

• Serviciul Verificare Achiziții – 3 posturi normă întreagă expert verificare achiziții publice la sediul central al MEC-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);

 

• Serviciul Verificare Financiară – 1 post normă întreagă expert verificare financiară la sediul central al MEC-DGOIC din București;

 

• Compartimentul Programare, Informare și Comunicare – 2 posturi ½ normă expert programare la sediul central al MEC-DGOIC din București;

 

• Compartiment Suport Sistem Informatic – 2 posturi ½ normă expert rețea IT și întreținere echipamente IT, la sediul central al MEC-DGOIC din București.

 

Durata contractului de muncă este de la data de 31 decembrie 2020 până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.

 

 

REZULTATE FINALE DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

 

 

Serviciul Verificare Achiziții – 3 posturi normă întreagă expert verificare achiziții publice la sediul central al MEC-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

Status

1

expert verificare achiziții 

291/26.11.2020

    78,33

ADMIS

2

expert verificare achiziții 

293/26.11.2020

65

ADMIS

3

expert verificare achiziții 

295/27.11.2020

54

ADMIS REZERVĂ

4

expert verificare achiziții 

296/27.11.2020

ABSENT

RESPINS

5

expert verificare achiziții 

297/27.11.2020

    76,33

ADMIS


 

Serviciul Verificare Financiară – 1 post normă întreagă expert verificare financiară la sediul central al MEC-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

Status

1

expert verificare financiară 

294/27.11.2020

73,66

ADMIS

2

expert verificare financiară 

298/27.11.2020

40,67

RESPINS

3

expert verificare financiară 

300/27.11.2020

39,67

RESPINS

 
 
 
Compartimentul Programare, Informare și Comunicare – 2 posturi cu ½ normă expert programare la sediul central al MEC-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

Status

1

expert programare

289/23.11.2020

25,67

RESPINS

2

expert programare

299/27.11.2020

15

RESPINS

3

expert programare

301/27.11.2020

ABSENT

RESPINS

 
 
Compartiment Suport Sistem Informatic – 2 posturi cu ½ normă expert rețea IT și întreținere echipamente IT la sediul central al MEC-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

Status

1

expert rețea IT și întreținere echipamente IT

292/26.11.2020

81,67

ADMIS


 
*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații declarați ADMIȘI la concursul de ocupare a posturilor sunt obligați să se prezinte la sediul secundar al  Ministerului Educației și Cercetării din str. Mendeleev nr. 21-25, la camera 311 în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea prezentelor rezultate finale, în vederea încheierii contractului individual de muncă.  Candidații se vor prezenta cu actul de identitate în original.


Pentru informații suplimentare:
e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro
 
 
Modificat la: 2020-12-16 10:41:00