Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru funcțiile publice de șef serviciu la Serviciul Monitorizare și șef serviciu la Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare din cadrul Direcției Generale OI Cercetare

 

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data prezentarii la proba scrisă

1 post șef serviciu la Serviciul Monitorizare

12211/21.12.2020

ADMIS

-

07.01.2021

1 post șef serviciu la Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare

12212/21.12.2020

ADMIS

-

07.01.2021

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Proba scrisă va fi organizată în data de 07.01.2021, ora 10:00, la sediul Ministerului Educației și Cercetării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București.

 

Modificat la: 2020-12-29 14:09:00