Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef serviciu la Serviciul Monitorizare și șef serviciu la Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare - DGOI

 

 

Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef serviciu la Serviciul Monitorizare și șef serviciu la Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare organizat în data de 07.01.2021.

 

Nr. crt

Direcția Generală/ /Serviciul

Funcția publică pentru care se organizează examen

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MEC- DGOIC)*

 

Punctaj   obținut proba scrisă

Rezultat

1.

DGOI – Serviciul monitorizare

șef serviciu

12211/21.12.2020

 

87.35

ADMIS

2.

DGOI – Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare

șef serviciu

12212/21.12.2020

 

85.67

ADMIS

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații declarați admiși vor susuține interviul în data de 12.01.2021, ora 14, la sediul Direcției Generale Organism Intermediar.

 

Candidații nemulțumimți de rezultatele obținute pot formula contesație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

Afișat, azi, 11.01.2021, la sediul MEC, din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București și pe site-ul www.research.gov.ro

Modificat la: 2021-01-11 11:55:00