Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef serviciu la Serviciul Monitorizare și șef serviciu la Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare - DGOI

 

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef serviciu la Serviciul Monitorizare și șef serviciu la Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

 

Nr. crt

Direcția Generală/Direcția/Serviciul/Biroul/

Conpartimentul

Funcția publică pentru care se organizează concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MEC- DGOIC)*

 

Punctaj probă scrisă

   

Punctaj  interviu

 

Notă

finală

Rezultat

1.

DGOI – Serviciul Monitorizare

șef serviciu

 12211/21.12.2020

 

87,35

 

93

 

9,02

ADMIS

2.

DGOI – Serviciul Evaluare, selecție și Contractare

șef serviciu

 12212/21.12.2020

 

85,67

 

94

 

8,98

ADMIS

 

 *în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Afișat, azi, 13.01.2021 ora 16:30 pe site-ul www.research.gov.ro

Modificat la: 2021-01-13 16:30:00