S-a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță lansarea spre consultare publică a Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate.

 

 

În cadrul acestui apel se vor finanța proiecte dedicate dezvoltării capacității de cercetare a clusterelor de inovare.

 

Buget alocat:  24.838.699 euro/122.196.464 lei, dintre care  21.112.894 euro/ 103.866.993 lei fonduri FEDR, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condițiile legii, până la valoarea de 49.677.398 euro/244.392.928 lei, dintre care  42.225.788 euro/207.733.986 lei fonduri FEDR.

 

Valoarea finanțării publice nerambursabile pentru un proiect, este cuprinsă între minim  2.459.800 lei (echivalentul a 500.000 Euro) și maxim 36.897.000 lei (echivalentul a  7.500.000 euro).

 

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, secţiunea Implementare program şi pe site-ul Organismului Intermediar pentru Cercetare.

 

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 25.06.2021 până la data de 09.07.2021, ora 17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către AM POC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro.

Modificat la: 2021-06-28 10:44:00