Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID - DGOIC)*

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data prezentării la proba interviu

Ora prezentării la proba interviu

EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi

976

ADMIS

-

08.07.2021

09.00 - 09.30

EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ – 8 ore/zi

977

ADMIS

-

08.07.2021

09.30- 10.00

EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi

978

ADMIS

-

08.07.2021

10.00 - 10.30

EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 4 ore/zi

985

ADMIS

-

08.07.2021

10.30 - 11.00

EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi

988

ADMIS

-

08.07.2021

11.00 - 11.30

EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi

1000

ADMIS

-

08.07.2021

11.30 - 12.00

EXPERT VERIFICARE ACHIZITII - 4 ore/zi

1001

ADMIS

-

08.07.2021

12.00 - 12.30

EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi

1003

ADMIS

-

08.07.2021

12.30 - 13.00

EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 4 ore/zi

1004

ADMIS

-

08.07.2021

13.00 - 13.30

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații declarați „ADMIȘI” ca urmare a selecției de dosare sunt invitați să se prezinte, în data de 8 iulie 2021 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, sala 301 începând cu ora 09:00 conform programării.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii și cazierul judiciar în original, pentru cei ce au depus declarație pe propria răspundere.

Modificat la: 2021-06-29 15:30:00