Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Rezultatele finale pentru ocuparea a  6 posturi contractuale vacante în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, sunt după cum urmează:

 

 

  • Expert verificare achiziții - 2 posturi cu 8 ore/zi și 2 posturi cu 4 ore/zi - sediul MCID - DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București):
Nr. Crt. Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)* Punctaj Status
1 EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi 976/24.06.2021 88 ADMIS REZERVĂ
2 EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi 978/24.06.2021 60 ADMIS REZERVĂ
3 EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi 988/28.06.2021 85 ADMIS REZERVĂ
4 EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi 1000/28.06.2021 89 ADMIS
5 EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 8 ore/zi 1003/28.06.2021 90 ADMIS

 

 

  • Expert verificare achiziții - 2 posturi cu 4 ore/zi): la sediul MCID-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);
Nr. Crt. Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)* Punctaj Status
1 EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 4 ore/zi 985/25.06.2021 87 ADMIS
2 EXPERT VERIFICARE ACHIZITII - 4 ore/zi 1001/28.06.2021 92 ADMIS
3 EXPERT VERIFICARE ACHIZIȚII - 4 ore/zi 1004/28.06.2021 39 RESPINS

 

 

  • Expert verificare financiară – 1 post (8 ore/zi): la sediul MCID-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);
Nr. Crt. Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)* Punctaj Status
1 EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ - 8 ore/zi 977/24.06.2021 93 ADMIS

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații declarați ADMIȘI la concursul de ocupare a posturilor sunt obligați să se prezinte la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, la camera 311 în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea prezentelor rezultate finale, în vederea încheierii contractului individual de muncă.  Candidații se vor prezenta cu actul de identitate în original.

 

Pentru informații suplimentare:
e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro

Modificat la: 2021-07-19 16:30:00