Rezultatele etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 4 posturi funcții publice de execuție vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării Direcția Generală Organism Intermediar

 

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID)* Rezultatul selecției dosarelor de înscriere Motivul respingerii candidaturii
1 funcție publică de execuție Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare 8779/20.10.2021 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
  8624/08.10.2021 ADMIS  
  8784/20.10.2021 RESPINS Lipsa la dosar a declarației pe proprie răspundere conform art 49, alin( 1) lit.i și  alin (4) conform HG 611/2008.
  8776/20.10.2021 ADMIS  
2 funcții publice de execuție Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Monitorizare 8720/18.10.2021 ADMIS  
  8721/18.10.2021 ADMIS  
  8775/20.10.2021 ADMIS  
  8780/20.010.2021 ADMIS  
1 funcție publică de execuție Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiară 8781/20.10.2021 ADMIS  
  8782/20.10.2021 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

 

Proba scrisă va fi organizată în data de 02.11.2021, ora 11:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării șI Digitalizării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București.

 

NOTĂ: Accesul in instituție conform art.6, al.1 din Hotararea  nr. 91/22.10.2021 ”În vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, accesul în sala de concurs este permis numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.”

 

Candidații nemulțumiți vor putea face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresele de e-mail cristina.gheorghiu@resesrch.gov.ro, adriana.burgui@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Afișat, azi, 27.10.2021 pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2021-10-27 16:52:00

Ultimele actualizari