Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID

 

 

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID - DGOIC)* Rezultatul selecției dosarelor de înscriere Motivul respingerii candidaturii Data prezentării la proba interviu Ora prezentării la proba interviu
Expert monitorizare -  8 ore/zi 1540 ADMIS - 22.11.2021 10:00 - 10:30
Expert verificare financiară -  4 ore/zi  1554 ADMIS - 22.11.2021 10:30 - 11:00
Expert monitorizare - 8 ore/zi 1557 ADMIS - 22.11.2021 11:00 - 11:30
Expert evaluare administrativă, selecție și contractare - 8 ore/zi 1558 ADMIS - 22.11.2021 11:30 - 12:00
Expert monitorizare - 8 ore/zi 1559 ADMIS - 22.11.2021 12:00 - 12:30
Expert monitorizare - 8 ore/zi 1566 ADMIS - 22.11.2021 12:30 - 13:00
Expert evaluare administrativă, selecție și contractare - 8 ore/zi 1570 RESPINS Lipsă documente experiență în domeniul fondurilor nerambursabile - cel puțin 3 ani - -
Expert Monitorizare - 8 ore/zi 1571 RESPINS Lipsă documente experiență în domeniul fondurilor nerambursabile - cel puțin 3 ani - -
Expert verificare financiară - 4 ore/zi 1572 RESPINS Lipsă documente experiență în domeniul fondurilor nerambursabile - cel puțin 3 ani - -
Expert verificare financiară - 4 ore/zi 1579 RESPINS Lipsă documente experiență în domeniul fondurilor nerambursabile - cel puțin 3 ani - -

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații declarați „ADMIȘI” ca urmare a selecției de dosare sunt invitați să se prezinte, în data de 22 noiembrie 2021 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, sala 301 începând cu ora 10:00 conform programării.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii și cazierul judiciar în original, pentru cei ce au depus declarație pe propria răspundere.

 

NOTĂ: Accesul in instituție conform art.6, al.1 din Hotărârea  nr. 91/22.10.2021 ”În vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, accesul în sala de concurs este permis numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.”

 

Modificat la: 2021-11-15 13:30:00

Ultimele actualizari