Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a  6 posturi contractuale vacante în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, după cum urmează:

 

 

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare - 1 post cu 8 ore/zi - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID - DGOIC)

  Punctaj

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

1558/11.11.2021

ABSENT

 
 
Expert verificare financiară – 1 post cu 4 ore/zi - la Biroul Regional Timișoara din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

  Punctaj

Expert verificare financiară

1554/10.11.2021

88


 

Expert monitorizare  - 2 posturi cu 8 ore/zi - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

  Punctaj

Expert monitorizare

1540/08.11.2021

ABSENT

Expert monitorizare

1557/11.11.2021

ABSENT

Expert monitorizare

1559/11.11.2021

ABSENT

Expert monitorizare

1566/11.11.2021

45,25


 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail: secretariat.dgoi@research.gov.rosub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

Modificat la: 2021-11-22 16:30:00