Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Rezultatele finale pentru ocuparea a  6 posturi contractuale vacante în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, sunt după cum urmează:

 

 

REZULTATE FINALE

 

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare - 1 post cu 8 ore/zi - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:
 

Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID - DGOIC)

  Punctaj

Status

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

1558/11.11.2021

ABSENT

RESPINS


 

 

Expert verificare financiară – 1 post cu 4 ore/zi - la Biroul Regional Timișoara din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

  Punctaj

Status

Expert verificare financiară

1554/10.11.2021

88

ADMIS


 
 
 

Expert monitorizare  - 2 posturi cu 8 ore/zi - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

  Punctaj

Status

Expert monitorizare

1540/08.11.2021

ABSENT

RESPINS

Expert monitorizare

1557/11.11.2021

ABSENT

RESPINS

Expert monitorizare

1559/11.11.2021

ABSENT

RESPINS

Expert monitorizare

1566/11.11.2021

45,25

RESPINS


 
 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații declarați ADMIȘI la concursul de ocupare a posturilor sunt obligați să se prezinte la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, la camera 311 în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea prezentelor rezultate finale, în vederea încheierii contractului individual de muncă.  Candidații se vor prezenta cu actul de identitate în original.

 

 

Pentru informații suplimentare:

e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro

 

 

Modificat la: 2021-11-24 16:20:00

Ultimele actualizari