Rezultatul contestațiilor la depunerea dosarelor pentru concursul din data de 17 ianuarie 2022, pentru ocuparea a 10 posturi publice de execuție vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

 

Număr dosar

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

 

Rezultatul

Admis/Respins

Motivarea comisiei de soluționare a contestațiilor

50/10.01.2022

 

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

RESPINS

 

In urma analizei dosarului de concurs și a  contestației, Comisia de soluționare a contestațiilor a menținut rezultatul Comisiei de Concurs

52/10.01.2022

Expert monitorizare

RESPINS

In urma analizei dosarului de concurs și a contestației, Comisia de soluționare a contestațiilor a menținut rezultatul Comisiei de Concurs

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2022-01-14 14:51:00