Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 1 post contractual vacant, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 1 post contractual vacant,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019

 

Rezultatele probei interviu pentru ocuparea unui post contractual vacant,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019, sunt următoarele:

 

Expert financiar contabilitate - 1 post cu 8 ore/zi la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev, nr. 21–25 sector 1, București:

 

Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID - DGOIC)

  Punctaj

Expert financiar contabilitate

35/10.01.2022

74,33

Expert financiar contabilitate

49/10.01.2022

68,33

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult  24 de ore de la data publicării rezultatului probei interviu, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2022-01-19 15:06:00