Rezultatele Etapei de selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 1 post contractual vacant în cadrul proiectului de asistență tehnică Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089

 

 

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 1 post contractual vacant,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare in derularea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019, astfel:

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID - DGOIC)*

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data prezentării la proba interviu

Ora prezentării la proba interviu

Expert pregătire și implementare proiecte AT

394/14.04.2022

ADMIS

-

04.05.2022

09:00-09:20

Expert pregătire și implementare proiecte AT

415/19.04.2022

ADMIS

-

04.05.2022

09:20-09:40


 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.rosub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații declarați „ADMIȘI” ca urmare a selecției de dosare sunt invitați să se prezinte, în data de 04 mai 2022 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, sala 301, începând cu ora 09:00, conform programării.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii și cazierul judiciar în original, pentru cei ce au depus declarație pe propria răspundere.

 

Afișat, azi, 27.04.2022 pe site-ul www.research.gov.ro

 

 

Modificat la: 2022-04-27 16:20:00