Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 1 post contractual vacant, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089

 

 

Rezultatele probei interviupentru ocuparea unui post contractual vacant,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019, sunt următoarele:

 

 

Expert pregătire și implementare proiecte AT - 1 post cu 8 ore/zi la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev, nr. 21–25 sector 1, București:

 

Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID - DGOIC)

  Punctaj

Expert pregătire și implementare proiecte AT

394/14.04.2022

54,33

Expert pregătire și implementare proiecte AT

415/19.04.2022

84,33

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult  24 de ore de la data publicării rezultatului probei interviu, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2022-05-04 16:25:00