Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 3 posturi funcții publice de execuție vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID)* Rezultatul selecției Dosarelor ADMIS / RESPINS Motivul respingerii dosarului
1 funcție publică de execuție Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiara 448/02.05.2022 ADMIS  
  446/29.04.2022 ADMIS  
  452/02.05.2022 ADMIS  
  454/04.05.2022 ADMIS  
2 funcții publice de execuție Expert, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiara 402/15.04.2022 ADMIS  
  445/29.04.2022 ADMIS  
  449/02.05.2022 ADMIS  
  456/04.05.2022 ADMIS  

 

 

Proba scrisă va fi organizată în data de 16.05.2022, ora 11:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării șI Digitalizării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București.

 

Candidații nemulțumiți vor putea face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresele de e-mail adriana.burgui@research.gov.ro,  robert.buga@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Afișat, azi, 10.05.2022 pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

 

Modificat la: 2022-05-10 15:58:00