Arhiva competiții/apeluri POC 2014-2020 Axa1

 

POC Axa1 - COD APEL:

Prioritate de investiţii/Obiectiv specific/Acţiune/Tip proiect

Data deschidere

Data închidere

Stare apel

Înregistraţi proiecte în MySMIS 2014

PI1.1/OS1.1/Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD - Tip proiect: Clustere de inovare 2019

29.01.2020 15.09.2020 închis  

PI1.1/OS1.1/Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD - Tip proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități

21.08.2018

18.12.2018

prelungit până la 16.02.2019

închis

 

PI1.1/OS1.1/Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor rețele de centre CD - Tip proiect: Dezvoltarea RoEduNet

19.07.2018 16.09.2018 ora 23:59 închis

 

PI1.1/OS1.1/Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor rețele de centre CD - Tip proiect: Proiecte de tip Cloud și de infrastructuri masive de date 14.05.2018 12.07.2018 închis  

PI1.2/OS1.3/Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI - Tip proiect: Proiect tehnologic inovativ

15.11.2017 16.05.2018 ora 23:59 închis  

PI1.2/OS1.3/Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI - Secţiunea C - Tip proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off

12.05.2015

31.12.2023

suspendat

 

PI1.1/OS1.2/Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale - Tipuri de proiecte:

Proiecte de cercetare-inovare atât pentru organizații de cercetare cât și pentru întreprinderi:

RO-ECSEL - POC/72/1/2

09.11.2016

17.06.2020

închis

 

COMPLEMENT - POC/76/1/2

15.11.2016

12.06.2020

închis

 

RO-EIT - POC/77/1/2

15.11.2016

12.06.2020

închis

 

RO-ESFRI-ERIC - POC/78/1/2

15.11.2016

12.06.2020

închis

 

Proiecte de cercetare-inovare pentru întreprinderi mici și mijlocii:

FINALIST-IMM - POC/79/1/2

09.11.2016

12.06.2020

închis

 

Proiecte suport pentru organizații de cercetare:

CENTRE-SUPORT - POC/80/1/2

15.11.2016

19.01.2017

închis

 

Proiecte de investiții in infrastructura CD pentru organizații de cercetare:

CATEDRE-ERA - POC/81/1/2

15.11.2016

12.06.2020

închis

 

TEAMING - POC/83/1/2

15.11.2016

12.06.2020

închis

 

 

Modificat la: 2022-05-13 13:34:00

Ultimele actualizari