Rezultatul probei scrise a concursului organizat de MCID în data de 16 mai 2022, concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție

 

 

Funcția/ Direcția/Serviciul pentru care candidează

Număr dosar

 

Punctaj final al probei scrise

 

Rezultatul ADMIS / RESPINS

1 funcție publică de execuție Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiara

 

 

 

 

448/02.05.2022

87,33

ADMIS

 

446/29.04.2022

10,66

RESPINS

 

452/02.05.2022

-

ABSENT

 

454/04.05.2022

6

RESPINS

2 funcții publice de execuție Expert, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiara

 

 

 

 

402/15.04.2022

-

ABSENT

 

445/29.04.2022

33,33

RESPINS

 

449/02.05.2022

84,66

ADMIS

 

456/04.05.2022

83

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la sediul MCID, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, București, etaj 5, camera 522 sau pe e-mail la adresele robert.buga@research.gov.ro, adriana.burgui@research.gov.ro

 

Proba interviu va fi organizată în data de 24.05.2022, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării șI Digitalizării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București. Afișat, azi, 18.05.2022 pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Modificat la: 2022-05-18 17:13:00