Rezultatele finale al concursului organizat de MCID în data de 16 mai 2022, concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție

 

 

 Funcția/ Direcția/Serviciul pentru care candidează

Număr dosar

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj final

 

Rezultatul ADMIS / RESPINS

1 funcție publică de execuție Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiara

448/02.05.2022

87,33

90,66

177,99

ADMIS

2 funcții publice de execuție Expert, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiara

 

 

449/02.05.2022

84,66

85,66

170,32

ADMIS

456/04.05.2022

83

90,66

173,66

ADMIS

 

Afișat, azi, 25.05.2022 pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Modificat la: 2022-05-25 15:02:00