Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

 

Expert verificare achiziții- 1 post cu 8 ore/zi  - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform

cererii privind

 înscrierea

la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare

MCID- DGOIC)

  Rezultatul 

selecției

dosarelor de

înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba

 interviu

Ora prezentării

la proba

 interviu

Expert verificare achiziții 8 ore/zi

675/23.06.2022

ADMIS

-

13.07.2022

09:00-09:20

Expert verificare achiziții 8 ore/zi

694/29.06.2022

ADMIS

-

13.07.2022

09:20-09:40

Expert verificare achiziții 8 ore/zi

723/04.07.2022

ADMIS

-

13.07.2022

09:40-10:00

 

 

Expert verificare financiară – 1 post cu 4 ore/zi- la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform

cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor

de înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba

 interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert verificare financiară 4 ore/zi

727/04.07.2022

ADMIS

-

13.07.2022

 

10:00-10:20

 

 

 

Expert verificare financiară – 3 posturi cu 8 ore/zi - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor

de înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert verificare financiară 8 ore/zi

709/30.06.2022

RESPINS

Nu prezintă documente privind experiența de minim 3 ani în specialitatea studiilor (studii de specialitate reprezentând studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă)

-

-

Expert verificare financiară 8 ore/zi

716/01.07.2022

ADMIS

-

13.07.2022

10:20-10:40

Expert verificare financiară 8 ore/zi

719/04.07.2022

ADMIS

-

13.07.2022

10:40-11:00

Expert verificare financiară 8 ore/zi

726/04.07.2022

ADMIS

-

13.07.2022

11:00-11:20

 

 

Expert monitorizare  - 1 post cu 8 ore/zi - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor de înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert monitorizare 8 ore/zi

710/30.06.2022

ADMIS

-

13.07.2022

 

11:20-11:40

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, camera 315 sau la adresa de e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.rosub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații declarați „ADMIȘI” ca urmare a selecției de dosare sunt invitați să se prezinte, în data de 13 iulie 2022 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, sala 301 începând cu ora 09:00 conform programării.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii și cazierul judiciar în original, pentru cei ce au depus declarație pe propria răspundere.

 

Afișat, azi, 06.07.2022 pe site-ul www. research.gov.ro

 

Modificat la: 2022-07-06 14:39:00