S-au lansat apelurile de proiecte privind Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene, în cadrul P1 – POCIDIF

Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, anunță deschiderea apelurilor aferente Acțiunii 1.3, Măsura 1.3.1 Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene, din cadrul Priorității 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021- 2027.

 

Apelurile sunt necompetitive, cu depunere continuă, până la epuizarea bugetelor, pe fiecare categorie de regiune.

 

Proiectele vor putea fi depuse începând cu data de 19 septembrie 2023, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, accesibil la: https://mysmis2021.gov.ro/, astfel:

ü Pentru regiuni mai puțin dezvoltate (LDR):

APEL: PCIDIF/146/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A3 – Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene, în cadrul Acțiunii 1.3, pentru regiunile mai puțin dezvoltate;

ü Pentru regiuni mai dezvoltate (MDR):

APEL: PCIDIF/144/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A3 – Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene, în cadrul Acțiunii 1.3, pentru regiunile mai dezvoltate.

 

Tipurile de proiecte eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

ü Proiecte de tip RO – EIC (EIC Accelerator și EIC Transition)

ü Proiecte de tip CATEDRE-ERA

ü Proiecte de tip TEAMING

ü Proiecte de tip RO-EIT

ü Proiecte de tip RO-ESFRI-ERIC

Solicitanții eligibili sunt:

ü Institute/centre de cercetare

ü instituții de învățământ superior acreditate

ü întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) și mijlocii

Parteneri eligibili pot fi:

ü institute/centre de cercetare

ü instituții de învățământ superior acreditate

ü întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) și mijlocii.

Parteneriatele vizează doar proiectele de tip TEAMING sau RO-ESFRI-ERIC.

Acțiunile sprijinite prin prezentul apel vor contribui la agenda ERA, prin construirea de rețele europene durabile/de lungă durată între actorii cunoscuți în domeniul C&I, obiective care vizează generarea de noi talente, stimularea apariției/implementării de noi soluții inovatoare și crearea/dezvoltarea entităților românești.

 

Documentele aferente apelului:

ü Schema de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare, finanțate prin Prioritatea 1 - „Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO” a Programului Creștere Inteligentă Digitalizare și Instrumente Financiare”, aprobată prin OMIPE nr. 3284/31.08.2023;

ü Ghidul solicitantului pentru apelul de „Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene”, aprobat prin OMIPE nr. 3464/19.09.2023;

Modificat la: 2023-09-19 18:24:00