Anunț cu privire la prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului dedicat Acțiunii 1.2 – Prioritatea 1 – POCIDIF

 

 

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului dedicat Acțiunii 1.2 - Prioritatea 1 a  Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (POCIDIF), până la data de 05 februarie 2023, ora 23:59, prin aprobarea Ordinului MIPE nr. 5994/04.12.2023.

Modificat la: 2023-12-05 11:43:00