S-a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 1.6 Infrastructuri de CD – proiecte etapizate, în cadrul Priorității 1 - Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO, POCIDIF

 

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Organismul Intermediar Cercetare, din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, anunță lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Infrastructuri de CD – proiecte etapizate”, Acțiunea 1.6 Infrastructuri de CD – proiecte etapizate, Prioritate 1 - Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO, Obiectiv specific: OS1.1. Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.

 

Perioada de consultare publică este de 3 zile lucrătoare, începând cu data de 25 martie  și până pe data de 28 martie 2024, ora 17.00.

 

Eventualele observații și sugestii se vor transmite pe adresele de e-mail: secretariat.pocidif@mfe.gov.ro și oic.pocidif@mcid.gov.ro, în perioada de consultare publică, mai sus menționată.

 

 

Ghid A1.6 - Infrastructuri de CD – proiecte etapizate.

 

 

Modificat la: 2024-03-25 14:22:00