S-a aprobat Ghidul Solicitantului ”Infrastructuri de cercetare dezvoltare - proiecte etapizate” și lansarea apelului de proiecte în cadrul POCIDIF 2021-2027, aferent Priorității 1, Acțiunea 1.6 Infrastructuri de CD – proiecte etapizate

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Organismul Intermediar pentru Cercetare, din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, anunță aprobarea, prin Ordinul MIPE nr. 968/08.04.2024, a Ghidului Solicitantului ”Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate” și lansarea apelului de proiecte în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027,  Prioritatea 1 - Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO, Obiectiv specific: OS1.1. Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, Acțiunea 1.6 Infrastructuri de CD – proiecte etapizate.

 

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere la termen.

 

Depunerea proiectelor se va face prin utilizarea platformei MySMIS2021, începând cu data de 12.04.2024, ora 10:00.

 

Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor primite în etapa de consultare publică privind Ghidul Solicitantului Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate

 

Modificat la: 2024-04-11 16:53:00