Finanțări prin POAT 2021-2027

 

 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2021-2027

  • Prezentare generală
  • Documente

 

 

Proiecte de sprijin finanţate prin POAT 2021-2027

 

  • “Consolidarea capacității administrative a Organismului Intermediar Cercetare”, Cod SMIS2014+: 161900.
  • “Sprijin pentru eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor OI Cercetare privind activitatea de evaluare a proiectelor primite în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare - Prioritatea 1 ”Susținerea și Promovarea unui ecosistem de CDI atractiv și competitiv în România” și Programului Sănătate - Prioritatea 5 "Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical”, Cod MySMIS: 161918.
  • “Asigurarea cheltuielilor de deplasare pentru personalul OI Cercetare”, Cod MySMIS: 161961.
  • “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar Cercetare implicat in gestionarea fondurilor europene”, Cod MySMIS: 161923.

 

 

 

Modificat la: 2024-05-16 16:28:00